Most couples don’t have hundreds of arguments, they have the same argument hundreds of times.
‎-Alam mo ba kung ano mangyayari kapag binabalewala mo ang isang tao? - “Tinuturuan mo siyang maging masaya, ng HINDI KA KASAMA.”
‎-Ang BABAE parang ALGEBRAIC EXPRESSION… … … Mas MAGANDA kapag nasa SIMPLEST FORM. :)
Love is really unpredictable.

Love is really unpredictable.

“Never tell your heart to stop loving someone especially when you know it’s worth it, because the more you hold the feelings back, unconsciously, the deeper you fall…”

“Never tell your heart to stop loving someone especially when you know it’s worth it, because the more you hold the feelings back, unconsciously, the deeper you fall…”

Walang kwentang nawalan ka ng minahal at nagkamali ka, Kung hindi ka naman natuto.
Kung umamin lang sana ako na Mahal ko siya, siguro kamay ko ngayon ang hawak niya.
AZ