Most couples don’t have hundreds of arguments, they have the same argument hundreds of times.
‎-Alam mo ba kung ano mangyayari kapag binabalewala mo ang isang tao? - “Tinuturuan mo siyang maging masaya, ng HINDI KA KASAMA.”
‎-Ang BABAE parang ALGEBRAIC EXPRESSION… … … Mas MAGANDA kapag nasa SIMPLEST FORM. :)
Love is really unpredictable.

Love is really unpredictable.

"Not every good things in life will remain forever."

"Not every good things in life will remain forever."

“Never tell your heart to stop loving someone especially when you know it’s worth it, because the more you hold the feelings back, unconsciously, the deeper you fall…”

“Never tell your heart to stop loving someone especially when you know it’s worth it, because the more you hold the feelings back, unconsciously, the deeper you fall…”

Ang computer pwede ireformat, Pero ang puso at utak, hindi pwede mag-unlearn. Once na may matutunan yan, di na yan maaalis dyan.
Di porke nasa mga bar ka everynight, Sosyal ka na. MAS MAGANDA PA DiN ANG MGA BABAENG SiMPLE LANG at nasa bahay lang PAG GABi NA :)
Ladies, if he dumb enough to walk away, be smart enough to Let him go. real men wont leave you alone, once they’re yours.
AZ